Karina Visscher

Karina Visscher is eigenaar van Visscher Educational Services.

Karina VisscherZij is een verbindende professional op het terrein van het (hoger) beroepsonderwijs met een breed netwerk binnen zowel de private als de publieke sector.

Door het combineren van kennis van het (hoger) beroepsonderwijs, managementvaardigheden, een ondernemende houding en politieke affiniteit helpt zij organisaties binnen een continu veranderend speelveld succesvol te zijn.

Zij weet mensen daarbij te boeien en te (ver)binden door vertrouwen te geven en door een open en doelgerichte communicatiestijl.

Recente opdrachten van Karina zijn:

  • Directeur Avans Academie Associate degrees Den Bosch.
  • Kwartiermaker regionale Ad Colleges Den Bosch en Roosendaal in opdracht van Avans hogeschool en HZ University of Applied Sciences i.s.m. ROC Koning Willem I, ROC De Leijgraaf, ROC Tilburg, ROC West-Brabant en ROC Scalda.
  • Secretaris/projectmanager Landelijk Platform Associate degree in opdracht van het ministerie van OCW.
  • Voorzitter visitatie- en auditpanels bij onder meer Hogeschool van Amsterdam, NHTV, HAS Hogeschool, Hogeschool Leiden, Thomas More Pabo.
  • Secretaris Advisory board/strategisch adviseur directie LOI op het gebied van belangenbehartiging en public affairs.

Karina verdiept zich in het onderwerp, is analytisch sterk, resultaatgericht en plezierig in de omgang. Met Karina is geen zee te hoog!

(Gerdi Verbeet)