Expertise

Visscher Educational Services is een adviesbureau voor het beroeps- en hoger onderwijs. Wij zijn gespecialiseerd in strategisch advies, interim- en projectmanagement en kwaliteitsmanagement. Voor zowel beroeps- en brancheopleidingen als voor opleidingen binnen het mbo en hbo. In zowel de publieke als de private sector. Wat bieden wij?

Strategisch advies

  • Adviseren van colleges van bestuur, directies en management op strategie, beleid en implementatie van bijvoorbeeld onderwijsinnovaties en Leven Lang Leren.
  • Optimale verbinding maken tussen arbeidsmarkt en onderwijs.
  • Verbinden van publiek en privaat onderwijs.

Interim – en projectmanagement

  • Leidinggeven aan een bestaand(e) organisatie(onderdeel) in verband met uitbreiding van capaciteit of expertise.
  • Opzetten en leiden van nieuwe initiatieven, zoals een nieuwe afdeling, academie of school.
  • Leidinggeven aan grote complexe projecten.

Kwaliteitsmanagement

  • Adviseren en implementeren van kwaliteitszorg, zoals accreditatietrajecten.
  • Voorzitten van visitaties in het hbo.

“Visscher Educational Services heeft veel kennis in het hoger onderwijs, werkt nauwgezet en altijd binnen de deadlines. Een plezierig bureau dat sterk is in ‘getting things done!’

(René Kloosterman, directeur AeQui)

Visscher Educational Services beschikt over een groot netwerk. Wij werken onder andere samen met:

  • AeQui
  • Leo van den Hoek en partners